scena

(redirected from scaena)
Also found in: Legal, Encyclopedia.

sce·na

 (shā′nə)
n.
1. A subdivision or scene of an opera.
2. The recitative part of a larger vocal number within an opera.

[Italian, from Latin scaena, stage; see scene.]

scena

(ˈʃeɪnə)
n, pl -ne (-ˌneɪ)
1. (Theatre) a scene in an opera, usually longer than a single aria
2. (Theatre) a dramatic vocal piece written in operatic style

sce•na

(ˈʃeɪ nə, -nɑ)

n., pl. -nas.
an extended operatic vocal solo, usu. including an aria and a recitative.
[1810–20; < Italian: literally, scene]
References in periodicals archive ?
est igitur attente animaduertendum, ubi et quando scaena uacua sit ab omnibus personis, ita ut in ea chorus uel tibicen obaudiri possint.
non e modesto quanto Vekkyclema, e tanto meno primitivo come la scaena versilis, ma non e neanche completo e grandioso come i pegma.
The scaena ductilis, essentially a decorated panel that could be drawn off to the side, was another classical device adapted for use in the Renaissance theatre.
Credidi salutauisse Megadorum senem aut Plautum aut esse in scaena Aululariae, sed ecce meus frater germanus.
Erato proclaims: mira, sed et scaena testificata loquar (326).
Below the exedra, termed by Evans (2007:143) a "semi-circular stoa", a series of shallow stepped terraces create the effect of a Greek theatre, complete with orchestra and scaena below.
Tambien tiene en cuenta la informacion que ofrece Suetonio en la vida del Emperador Octavio, 43, 4: quodam autem muneris die Parthorum obsides tunc primum missos per mediam harenam ad spectaculum induxit superque se subsellio secundo collocauit, solebat etiam citra spectaculorum dies, d quando quid inuisitatum dignumque cognitu aduectum esset, id extra ordinem quolibet loco publicare, ut rhinocerotem apud Saepta, tigrim in scaena, anguem quinquaginta cubitorum pro comitio.