scilicet


Also found in: Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to scilicet: videlicet

scil·i·cet

 (sĭl′ĭ-sĕt′, skē′lĭ-kĕt′)
adv. Abbr. sc. or ss.
That is to say; namely.

[Middle English, from Latin scīlicet, contraction of scīre licet, it is permitted to know : scīre, to know; see skei- in Indo-European roots + licet, third person sing. of licēre, to be permitted.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

scilicet

(ˈsɪlɪˌsɛt)
adv
namely; that is: used esp in explaining an obscure text or an ambiguity, or supplying a missing word
[Latin: shortened from scīre licet it is permitted to know]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

scil•i•cet

(ˈsɪl əˌsɛt)

adv.
to wit; namely.
[1350–1400; Middle English < Latin scīlicet, appar. shortening of scīre licet it is permitted to know]
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:

scilicet

adverb
That is to say:
Idiom: to wit.
The American Heritage® Roget's Thesaurus. Copyright © 2013, 2014 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.
References in classic literature ?
Abbas beati Martini, SCILICET REX FRANCIAE, est canonicus de consuetudine et habet parvam proebendam quam habet sanctus Venantius, et debet sedere in sede thesaurarii .
Cadit itaque altera pars dubii propositi, scilicet: "et quatenus affirmative, num ab H.S.T.
78: "sequitur quod intellectus sic uniatur nobis ut uere ex eo et nobis fiat unurn; quod uere non potest esse nisi eo modo quo dictum est, ut sit scilicet potentia anime que unitur nobis ut forma."
Os direitos humanos de primeira geracao caracterizam-se por garantias marcadamente individuais em face (principalmente, mas nao apenas) do poder do Estado--Absoluto--, portanto um non facere frente aos direitos de propriedade, liberdade, integridade fisica, vida, scilicet, "direitos individuais tradicionais", "obrigacoes puramente negativas, que implicam a abstencao de determinados comportamentos" (BOBBIO, 2004, p.
1 ad 2: <<Et ideo aliter dicendum est, quod materia est duplex, scilicet communis, et signata vel individualis, communis quidem, ut caro et os; individualis autem, ut hae carnes et haec ossa.
15 vo: est uerum quod totus populus gentilis non fuit illuminatus, quia arabes, scilicet: agareni, in aliqua cecitate remanserunt, non sicut iudei.
Scilicet, the main external excitation of the testing vehicle is the displacement of the road in the z-axis direction along the direction of the vehicle, rather than in the x-axis or y-axis direction.
De Trin., pr.: "philosophi enim, qui naturalis cognitionis ordinem sequntur, preordinant scientiam de creaturis scientie divine, scilicet naturalem metaphisice, set apud theologos proceditur e converso, ut creatoris consideratio considerationem preveniat creature."
(29) <<Nam speculativum prout inferiores ordinis est, dicit perfectionem, scilicet quod ordinetur ad contemplationein: habet tamen adjunctam imperfectionem, videlicet quod nullo modo sit regula operandi>>.