scilicet


Also found in: Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to scilicet: videlicet

scil·i·cet

 (sĭl′ĭ-sĕt′, skē′lĭ-kĕt′)
adv. Abbr. sc. or ss.
That is to say; namely.

[Middle English, from Latin scīlicet, contraction of scīre licet, it is permitted to know : scīre, to know; see skei- in Indo-European roots + licet, third person sing. of licēre, to be permitted.]

scilicet

(ˈsɪlɪˌsɛt)
adv
namely; that is: used esp in explaining an obscure text or an ambiguity, or supplying a missing word
[Latin: shortened from scīre licet it is permitted to know]

scil•i•cet

(ˈsɪl əˌsɛt)

adv.
to wit; namely.
[1350–1400; Middle English < Latin scīlicet, appar. shortening of scīre licet it is permitted to know]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:

scilicet

adverb
That is to say:
Idiom: to wit.
References in classic literature ?
Abbas beati Martini, SCILICET REX FRANCIAE, est canonicus de consuetudine et habet parvam proebendam quam habet sanctus Venantius, et debet sedere in sede thesaurarii
Following a brief discussion of material from Physics 2 and Metaphysics 12, Thomas says, "ex quo sequitur quod sit unum principium primum extra rein, quod est agens et exemplar et finis; et duo quae sunt partes rei, scilicet forma et materia, quae ab illo primo principio producuntur.
denique meum ipse reputabam Pegasum inclutum illum metu magis volaticum ac per hoc merito pinnatum proditum, dum in altum at adusque caelum sussilit ac resultat, formidans scilicet igniferae morsum Chimaerae.
10, 664, 666): "primum considerant non ideo sibi praeponendos esse daemones, quod acriore sensu corporis praevalent, aerii scilicet, hoc est subtilioris elementi: quia nec in ipsis terrenis corporibus bestias sibi praeponendas putant, quae acrius muita pmesentiunt; velut sagacem canem, quia latentem feram olfactu acerrimo sic invenit .
The highest strength had the samles with the smallest quantity of sawdust, scilicet 5%.
A originalidade nao estaria no requinte imaginativo da descricao da paisagem idilica, e sim pela concepcao de um lugar de realizacao da "beatitudinem scilicet huius vite".
Specimen variae literaturae quae in urbe Brixia ejusque ditione Paulo post typographiae incunabula Florebat Scilicet vergente ad finem Saeculo XV.
In his antapodosis, he refers, for example, to "ceterae vero, quae sunt sub eodem climate nationes, Armeni scilicet, Perses, Chaldei, Avasgi," LIUDPRAND OF CREMONA, Retribution, in THE COMPLETE WORKS OF LIUDPRAND OF CREMONA 41, 47 (Paolo Squatriti trans.
ET TENEBVNT EOS POPVLI, ludaeos scilicet Christiani, TENEBVNT caritate, TENEBVNT sollicitudine, TENEBVNT affectione.
ITEM ORATIONES IN BIDUANA DIE SABBATI DIE SABBATI AD SE[XTAM] Deum omnipotentem, patrem et filium et spiritum sanctum, uniuersitatis unum creatorem, in hac magna magni matutina sabbati, dominici scilicet corporis requiei, fratres karissimi, suppliciter dipraecamur, ut qui Adam de profundis infernalis limi misericorditer eripuit, nos eius filius de luto faecis huius cui inhaesimus sola misericordia tantum clamantes eruat.
o iesure; fuit] scilicet hoc; sapientibus] scilicet antiquis phylosophis; que sunt) scilicet theorica et practica; inter eas] scilicet theoricam et practicam; differentia] scilicet alia; sapientie] i.