sentimo

sen·ti·mo

 (sĕn′tə-mō′)
n. pl. sen·ti·mos
A unit of currency in the Philippines equal to 1/100 of the piso.

[Tagalog, from Spanish céntimo; see centimo.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

sentimo

(ˈsɛntəˌməʊ)
n, pl -mos
(Currencies) another name for centavo
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
'Bawat sentimo ng pondo ay gagamitin natin ng wasto para sa kapakanan ng bawat San Juaneno (Every centavo from government funds will be used for the good of every San Juan resident),' Zamora said.
Malinaw na may ninakaw na pondo sa kaban ng bayan, may pinapabalik na pera ang Korte, at hindi pa naibabalik ang ni isang sentimo sa mga mahihirap na Pilipino(He's not the victim here but the nation.
'[H]indi ako pulitiko at lalong hindi ako namumulitika dahil kahit isang sentimo hindi ako tumatanggap ng bayad mula sa mga pulitiko, kaibigan o kapanalig,' said the actor.
And, if the dark deed is done, truly joining forces with his comrade in arms Bong Revilla, who, curiously, was earlier acquitted of looting the pork barrel, in haranguing the electorate and barefacedly claiming clean hands: 'Wala akong ninakaw ni sentimo sa taumbayan.'
"May mapulot man lang silang sentimo ng insperasyon at isang dangkal ng kamalayang magpapagaan sa pagtingin nila sa buhay (I hope they get some inspiration and a handful of consciousness that will uplift them)."
Makakaasa kayo na hindi ako magnanakaw at lahat ng kita ng gobyerno, bawat sentimo ay mapupunta sa benepisyo ng ating mga kababayan.
"Ayon sa mga ekspertong sumuri sa DAP, sa bawat pisong ginastos ng DAP, isang sentimo lamang ang para sa mahihirap (According to experts who studied the DAP, only one cent out of every peso that was spent on DAP went to the poor)," he pointed out.
"Hindi ako makapag-withdraw ni isang sentimo sa sarili kong pera.
A nivel da participacao dos cidadaos nos problemas locais ou globais que pululam no ciberespaco, sentimos que as transformacoes recentes no que hoje designamos por WEB 2.0 sao muitissimo importantes, empurrando-nos para fora do circulo fechado da condicao de meros consumidores e receptores do que era colocado na WEB 1.0.
A irracionalidade e o descontinuo que sentimos hoje, de modo tao agudo e que nos deixa perplexos, e equivalente a profecia de Marx no Manifesto (1993), de que tudo que e solido desmanchano ar, mas com tal grandeza e profundidade que, as vezes, sentimo-nos aniquilados em meio a pura barbarie.