sestertium


Also found in: Wikipedia.

ses·ter·tium

 (sĕ-stûr′shəm, -shē-əm)
n. pl. ses·ter·tia (-shə, -shē-ə)
A unit of currency in ancient Rome equivalent to 1,000 sesterces.

[Latin (mīlle) sēstertium, (a thousand) sesterces, genitive pl. of sēstertius, sesterce; see sesterce.]

sestertium

(sɛˈstɜːtɪəm)
n, pl -tia (-tɪə)
(Currencies) an ancient Roman money of account equal to 1000 sesterces
[C16: from Latin, from the phrase mille sestertium a thousand of sesterces; see sesterce]

ses•ter•ti•um

(sɛˈstɜr ʃi əm, -ʃəm)

n., pl. -ti•a (-ʃi ə, -ʃə)
a money of account of ancient Rome, equal to 1000 sesterces.
[1530–40; < Latin sēstertium, genitive pl. of sēstertius, taken as neuter singular]
References in periodicals archive ?
Pius, fortis, fidelis, ex parvo crevit, sestertium reliquit trecenties, nec umquam philosophum audivit.
Sulla, qui tum reus erat, mutua sestertium uiciens tacita accepit.