sestertium


Also found in: Wikipedia.

ses·ter·tium

 (sĕ-stûr′shəm, -shē-əm)
n. pl. ses·ter·tia (-shə, -shē-ə)
A unit of currency in ancient Rome equivalent to 1,000 sesterces.

[Latin (mīlle) sēstertium, (a thousand) sesterces, genitive pl. of sēstertius, sesterce; see sesterce.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

sestertium

(sɛˈstɜːtɪəm)
n, pl -tia (-tɪə)
(Currencies) an ancient Roman money of account equal to 1000 sesterces
[C16: from Latin, from the phrase mille sestertium a thousand of sesterces; see sesterce]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

ses•ter•ti•um

(sɛˈstɜr ʃi əm, -ʃəm)

n., pl. -ti•a (-ʃi ə, -ʃə)
a money of account of ancient Rome, equal to 1000 sesterces.
[1530–40; < Latin sēstertium, genitive pl. of sēstertius, taken as neuter singular]
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Geminius Rogat^anus, fl(amen) p(er)p(etuus), ex dec(urione) al(ae) | Fl(auiae), (sestertium) VI (milibus) n(ummum), inlata eti | am sum(ma) leg(itima) (sestertium) XI (milibus) | n(ummum), et ad opus cu | riae (sestertium) X (milibus) n(ummum), item | statuam Marsyaeque fll(amini)b(usl) p(er)p(etuis) | aureis singulis et no^or^us) functis | duplis et | cond(ecurionibus) sed(ecim) | et curial(ibus) | sportulis | datis, posuit.
f., Quir., | Martialis, mil(itis) | [[leg(ionis) III]] Aug(ustae), duplic(arii) | alae I Pannoniorum, dec(urionis) alae | eiusdem, (centurionis) [[leg(ionum) III]] Aug(ustae) | et XXX Vlpiae Victric(is), | missi honesta missione ab imp(eratore) | Traiano, optimo, | Aug(usto), Ger(manico), Dac(ico), Parth(ico), | sing(ulas statuas?) (sestertium) VIII (milibus), (uicesima) p(opuli) R(omani) min(us), | Annii, M.
Sulla, qui tum reus erat, mutua sestertium uiciens tacita accepit.' This was not the only case in which Cicero's enemies alleged that, abetted by Terentia, he sold his goodwill to Catilinarian suspects.
10.39.1: Theatrum, domine, Nicaea maxima iam parte constructum, imperfectum tamen, sestertium ...