sien


Also found in: Legal, Acronyms, Wikipedia.

sien

(ˈsiːən)
n
obsolete a scion; descendant
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
En Degenaar het sonder die beskerming van die status van voorsitter van kommissies, komitees of lid van hierdie en daardie belangrike instelling ligvoets bly loop deur die mynvelde wat wagters op die mure van die beleerde apartheidsamelewing gele of gedink het hulle sien, en as skrapnel hom dalk getref het, het ons net altyd die effense glimlag bly sien saam met die nooit vermoeide Sokratiese vraag: "Wat bedoel jy as jy se ...?"
Die dag toe hy dood is, toe ek daar staan, en ek sien sy hande, en sy voete, die wond aan sy sy, het ek die eerste keer besef dat ek hom die hele tyd liefgehad her soos my eie seun.
Ek het my eerste konferensie in Toronto, Kanada, bygewoon om te sien watter tipes behandeling bestaan en om te sien hoe 'n volwasse outis lyk.
Jonathan divorced five years ago and Sien is obviously still quite stung by what happened with Lembit.
Welsh golden couple Sien Lloyd and Lembit apik came out fighting yesterday after reports claimed they had called off their engagement and split up.
Sien Carter and Claire Lewis, both 15, from St Nicolas Park, were also placed, winning bronze in the duet category with their Friendship performance.
Sien James, press officer at National Museum Cardiff, said: 'Films like Ice Age are an excellent opportunity for us to raise awareness of some of the collections we have in the museum.'
The 10am-4pm event is free but places must be booked from Sien Roberts or Izzy Mohammed on 0121 464 1607 or 464 1608 or e-mail connecting.histories@birmingham.gov.uk
It comes to Darlington's Civic Theatre from Tuesday and features Sien Phillips and Peter Bowles as strangers on a train who talk a lot, but perhaps never to each other.
Sifn a Sien (S4C, 8.25pm) Ar S4C am 8.25pm heno, cyfle arall i fwynhau rhifyn o'r gyfres hwyliog Sifn a Sien lle mae Stifyn Parri a Heledd Cynwal yn darganfod pa mor dda mae dau gwpl yn adnabod eu partneriaid.