sitkamer

(redirected from sitkamers)

sitkamer

(ˈsɪtˌkɑːmə)
n
(Architecture) South African a sitting room; lounge
[from Afrikaans sit sitting + kamer room]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Die storielyne speel gewoonlik in herehuise of deftige hotelle, soms in eksotiese plekke af, en die ontknoping vind heel dikwels baie beskaaf in iemand se sitkamer plaas nadat Hercule Poirot of Miss Jane Marple hulle grys selletjies die werk laat doen het.