skelm

Related to skelm: Skelmersdale

skelm

(ˈskɛləm)
n
informal South African a villain or crook
[Afrikaans]
References in periodicals archive ?
Die litteken op Esther se vinger waaroor sy voortdurend vryf (219) is die sigbare bewys van verraad, omdat sy die letsel opgedoen het tydens skelm seks met Andre in sy kantoor (219).
artos, brood + trogein, om te kou) word nou Jabroer en die skelm slaaf Sceledrus (wat die Latynse woord scelus, 'misdaad', oproep) Drommel.
Laasgenoemde beken dan dat hy sy vrou nog net een keer nakend gesien het en dit was 'n skelm afloer.
Maar sy reageer vinnig met 'n skelm glimlag toe dit aan die lig kom dat sy en Miriam Valombola, wat in haar pos as onder-burgemeester ook herverkies is, in dieselfde jaar gebore is.
So skryf elkeen sy storie, want se Renee Rautenbach, elke mens het 'n storie (218) en Jaco Jacobs beweer skryf is soos iets "wat jy skelm, in 'n uitasem, adrenalienbelaaide, on besonne oomblik aanvang [.
Die glibberige en skelm gees van Chakijana sal hulle nie vat nie.
Division Two Results: Skelm Ward B 3-3 Olympic BC, Aughton Ins C 5-1 Skelm Ward C, Aughton Ins B 4-2 Lathom & Burscough RBL.
177: "O Zeus, vader Zeus, aan u behoort die mag / oor die hemel en u kyk op die mensdom / se dade neer, skelm en wettig; u dra sorg / vir diere se geweld en geregtigheid" (45); of Skuthinos, Fr.
Skelm -with J Peterson hitting four and J Edgar three, along with D Hastings and L Lyons efforts -defeated Gordon 9-3.
Eintlik net om 'n slag weer te praat asof alles--elke skelm soen en sigaret--belangrik is en die lewe 'n TV-kamera wat ons soos rock stars agtervolg; net om weer te kan gesels asof more 'n lang oorsese reis is wat ons binnekort deeglik sal moet beplan.