skry


Also found in: Wikipedia.

skry

(skraɪ)
vb (intr) , skries, skrying or skried
(Alternative Belief Systems) to have spiritual visions (most commonly using a crystal ball or smooth body of water)
References in periodicals archive ?
Bloq, the blockchain studio led by Jeff Garzik, has acquired Skry, a pioneer in blockchain analytics, to enhance its suite of analysis tools.
M2 EQUITYBITES-February 28, 2017-Bloq Acquires Blockchain Analytics Firm Skry
28 February 2017 - US-based software company Bloq has acquired US-based blockchain analytics firm Skry to maximise blockchain data sets through artificial intelligence and machine learning, the company said.
Contract award notice: dostawa materialw opatrunkowych, opatrunkw specjalistycznych, zestaww opatrunkowych, preparatw do ochrony skry dla potrzeb wojewdzkiego centrum szpitalnego kotliny jeleniogrskiej w jeleniej grze zgodnie z wykazem asortymentowo- ilosciowym (zalacznik nr 1 do siwz) i z podzialem na 8 zadan.
Przedmiotem zamwienia jest dostawa materialw opatrunkowych, opatrunkw specjalistycznych, zestaww opatrunkowych, preparatw do ochrony skry dla potrzeb Wojewdzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogrskiej w Jeleniej Grze zgodnie z wykazem asortymentowo- ilosciowym (zalacznik nr 1) i z podzialem na 8 zadan tzn.
Contract award notice: Specjalny system zapewniajacy chlodzenie skry, zmniejszenie odczucia blu, podczas wykonywania zabiegw laserowych.
Zamwienie dotyczy zakupu Specjalnego systemu zapewniajacego chlodzenie skry, zmniejszenie odczucia blu, podczas wykonywania zabiegw laserowych.