skyf

skyf

(skeɪf)
n
a cigarette or substance for smoking; a smoke
vb
to smoke (something, esp cannabis)
[from Afrikaans]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Rattray cites "Eye in the Skyf the drone thriller with Helen Mirren that became an art-house hit, as an example of a business in transition.
Sunda Also Brits won title Skyf It for yea joi So was the first Oscar a Bond film in 47 years.
Daarvolgens is die aarde 'n plat, ronde skyf met die hemelkoepel wat daaroor gespan is en die koepelvormige onderwereld daaronder.
These are significant texts which constitute records of moral steadfastness and endurance, but the outstanding example among struggle imprisonment accounts of this period remains Strachan's stylistically, linguistically and morally complex Make a Skyf, Man!
Tickers featured: ASBC, FINB, HBAN, SKYF. Complete text approximately 3000 words.
Die feit dat hy goed kan lees en skryf saam met sy uitnemendheid as jagter, maak hom die skyf van sy medejagters se afguns.
Die eerste skyf bevat 'n katalogus asook agtergrondinligting oor die spesifieke kunstenaars, huile proseswerk en finale skeppende produkte, tesame met die artikels wat in hierdie uitgawe verskyn.
Die lydsame maan word verswelg deur 'n gulsige skyf van 'n Ander.
Tickers featured: BAC, BNK, COF, JPM, KR, KRB, NTRS, SKYF, SWY, TD, WMT.
Tickers featured: CBSH, CF, COBZ, FINN, FITB, FNO, KEY, MBHI, MI, OSBC, OZRK, PVTB, SKYF, SNLC.PK, SYI, UMBF, WFC, WTBA, WTFC.
Tickers featured: ASBC, BBT, CFFN, CMA, COF, CORS, CSE, FITB, FMBI, HBAN, HIB, KEY, MBTF, MI, NCC, NTRS, PVTB, SKYF, STI, UMBF, UNIZ, WB, WTFC.
Tickers featured: BOH, BSTK, CACB, CBSH, CCBI, FITB, IBKC, MI, NARA, NCC, NTRS, ONB, OZRK, PCBC, PRK, SKYF, SWBT, UCBH, UMPQ, WABC, WFC, WSBA.