slenter

slenter

(ˈslɛntə)
n
another word for slinter
References in periodicals archive ?
Catharina Venter begin in 'n duidelik argaiese register "stadsnooi", "sil nie gebeur nie", "die heer Vilonel", "slenter gaat sien", "Ek is selwers dan nog aan 't raaie." Op bl.
Lanoye het met 'n slenter, (27) ook gebaseer op kennis van die Medea-mite, die gehoor mislei.
Twee troepe: bronstig na 'n stort-sonskyn op hul bruin flanke (jy kan jou die kontoere van hul roere net-net onder die handdoekies verbeel)-- slenter oor die parade verby 'n bult ontbinde mens: 'n hoop verkoolde film op 'n draagbaar, beurend teen die donkerkamers van die brein.