smeek

smeek

(smiːk)
n
the fumes or smoke produced from something burning
vb (intr)
to produce or emit smoke or fumes
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Elvis Presley Enterprises, Susan Meek, VP International Licensing, 901-344-3220, smeek @elvis.com, P.
Sy begryp hoe haar smagting na die goedkeuring van haar bloedma van haar "n hondjie (maak) wat sy eienaar smeek vir 'n bietjie kos, 'n bietjie aandag.
(31) The detail of the 'fume of woodsmoke' does not appear in the Homeric Hymn, but echoes the 'spewing reek' and 'hoast-provoking smeek' [cough-provoking smoke] of Burns's fire (19.
The artists meet every Saturday and Monday to rehearse the old songs and to perform them eventually before the audience every Wednesday evening.Bait Al Ruwad band consists of the members: Sakhr Hattar (the band's head), As'ad George, Karameh Hadad, Samir Baghdadi, Issa AL Balah, Subhi Abdoh Mousa, Khader Azzam (Violin player), Emile Hadad (Qanun player), Hasan Al Faqeer (Nay "Flute" player), Sami Khouri (Oud), Ali Faleh (Accordion), Mohammed Smeek (Contrabass), Mohammed Mraish, Said Hana, and Riad Ghallab (drums).
Ondanks haar beserings is sy in 'n uitstekede gemoedstoestand, terwyl sy bewus is van die uitwerking wat die aaklige wreedheid op die buitewereld gehad het en dat sy teen 15 mans en 'n vrou te staan gekom het wat haar wreedaardig aangerand het sonder om een maal om genade te smeek.
en smeek stramknie dat NALN seblief tog moet beware
EMMA Smeek, 25, has been living in her three-bedroom terraced house for 18 months and plans to instal a new kitchen.
ATAW: "Mamma" smeek die kinders "is daar nie iets is om te eet en te drink nie."
Die meisie wil nie dieselfde paadjie as die twee vroue Ioop nie en smeek die ou vrou gedurig vir die sleutel van die tuindeur, wat, soos sy wysgemaak is in die ou vrou se besit is.
Tog, juis in die leepoe van die siek windhond--die uitsteekribbes, die traag opgeligte voorpoot, die agterpote wat hoekig vanuit skraal heupe stoot--uit die hond se ganse houding smeek daar iets, tjank daar 'n tjank van 200 voor Christus tot nou.