sownd

sownd

(saʊnd)
vb
to wield
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Oherwydd y tywydd braf, bu penwythnos gwyl y banc ddiwedd Awst yn un hynod brysur: roedd Bermo fel ffair, mae'n debyg a phobl yn sownd yn y traffig am gyfnodau meithion.
7 Cerfiwch y lwyn porc gyda'r grofen yn sownd iddo, a'i weini gyda'r grefi afal a seidr.
Does ryfedd fod pobl yn diwedd yn ffonio tacsis yn ddyddiol, ac yn mynd yn ei ceir eu hunain ac yn mynd yn sownd yn y mwd.
Then everyone was up on their feet: 'The heeeeeels are aliiiiiive weeeth the sownd of MUUUUUUUSSEEEEEEC'.
Dee described his youthful prayers to God for "pure and sownd wisdome and understanding of ^some of^ thy truths natural and artificiall" that would bring the world "under the Talent of my Capacitie to thy honor & glory, & the benefit of thy Servants, my brethern and Sistern."(10) Dee first made orthodox attempts to gain such wisdom at Cambridge University.
I gymryd cyn lleied o le a phosib, ac eistedd 'yn daclus' a'r pengliniau'n sownd wrth ei gilydd; fiw i ferch eistedd fel dyn a'i choesau ar led (Mae 'na derm am hynny yn Saesneg, gyda llaw - 'manspreading', ac mae dinasoedd fel Efrog Newydd, Seattle a Madrid wedi creu posteri yn annog dynion i roi'r gorau iddi ar drafnidiaeth gyhoeddus).
LAWER, fe yw'r chwaraewr rygbi gorau erioed, ond mae traed Syr Gareth Edwards yn sownd ar y ddaear ac mae'n angerddol am bobl a chymunedau ei wlad.
Dymuno''n dda i''r ferch oedd yn eistedd drws nesaf 'i thro hi nesaf wrth i aelod arall o''r tm hynod o broffesiynol ddod ato i wneud yn siwr fod y gwregus yn sownd a gofyn unwaith eto (rhag ofn fod Robat yn dweud celwydd mae''n siwr) nad oedd dim yn ei bocedi, ayb.!I lawr a''r craen ac i fewn i''r caets 'r ferch.
Dysgais y nodau efo'r llaw dde, a'r nodau efo'r llaw chwith, ond dwi'n mynd yn sownd yn yr un lle ag ers talwm - y nodau duon.
Ac fel y gellid disgwyl, wrth gwrs, mae'n ffraeth, yn ddoniol ac yn ddwys, gyda thafod yr awdur wedi ei phlannu'n sownd yn ei foch am rannau helaeth o'r stori.
Roedd tafod y gors yn ei flodau, yn lliw glas tlws a'r dail wedi eu gorchuddio gan wybed mn oedd wedi mynd yn sownd ynddyn nhw.
"Mae bywyd carwriaethol Mared fel darn o fwyd sy'n sownd mewn rhewgell o dan y cig eidion; does dim byd wedi digwydd iddi hi yn yr adran honno ers amser hir iawn!