sweer

sweer

(swiːr)
vb
Scot a variant spelling of sweir1, sweir2
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

sweer


Past participle: sweered
Gerund: sweering

Imperative
sweer
sweer
Present
I sweer
you sweer
he/she/it sweers
we sweer
you sweer
they sweer
Preterite
I sweered
you sweered
he/she/it sweered
we sweered
you sweered
they sweered
Present Continuous
I am sweering
you are sweering
he/she/it is sweering
we are sweering
you are sweering
they are sweering
Present Perfect
I have sweered
you have sweered
he/she/it has sweered
we have sweered
you have sweered
they have sweered
Past Continuous
I was sweering
you were sweering
he/she/it was sweering
we were sweering
you were sweering
they were sweering
Past Perfect
I had sweered
you had sweered
he/she/it had sweered
we had sweered
you had sweered
they had sweered
Future
I will sweer
you will sweer
he/she/it will sweer
we will sweer
you will sweer
they will sweer
Future Perfect
I will have sweered
you will have sweered
he/she/it will have sweered
we will have sweered
you will have sweered
they will have sweered
Future Continuous
I will be sweering
you will be sweering
he/she/it will be sweering
we will be sweering
you will be sweering
they will be sweering
Present Perfect Continuous
I have been sweering
you have been sweering
he/she/it has been sweering
we have been sweering
you have been sweering
they have been sweering
Future Perfect Continuous
I will have been sweering
you will have been sweering
he/she/it will have been sweering
we will have been sweering
you will have been sweering
they will have been sweering
Past Perfect Continuous
I had been sweering
you had been sweering
he/she/it had been sweering
we had been sweering
you had been sweering
they had been sweering
Conditional
I would sweer
you would sweer
he/she/it would sweer
we would sweer
you would sweer
they would sweer
Past Conditional
I would have sweered
you would have sweered
he/she/it would have sweered
we would have sweered
you would have sweered
they would have sweered
Collins English Verb Tables © HarperCollins Publishers 2011
References in classic literature ?
'I'm sweer to waken him - I doubt he was working late - oh, that weary writing - no, I maunna waken him.'
Thobela (Tiny) Mpayipheli, met wie lesers reeds in Proteus kennis gemaak het, sweer wraak nadat sy aangenome seun in die kruisvuur tydens 'n mislukte rooftog sterf.
OED lists sweer, adjective, classified as Scots and northern dialect, the third meaning given being 'disinclined for effort, inactive; indolent, slothful'.
Tho sweer tae spikk even tae their ain faimily ower the eers the human touch in gettin memories oot o some o them brocht back the reality o't aa.
Sy nlise wys hoe die merker op verskillende wyses intertekstueel optree onder ndere om hulde te bring n die skrywer en sodoende ook die eie litertuuropvtting te legitimeer, om die invloed vn die voorgnger se poetikle opvttings f te sweer en drteen in te skryf.
Die gedig "aan jeffrey dahmer" besin oor die aard van digterskap en kom tot die slotsom: aan poesie is geen trou te sweer nie /dit bly aanhoudend vra om wegkap /afkap / verkap /ontkop ...
Dit is 'n indrukwekkende gesig: "In die helder vlakte voor ons groei die muur soos 'n donker sweer uit die wit grond.
I hiv in ma haun a photie o a fiveeer-aal loon lookin doon at's wee sister, bit a day aul, the loon wi a prood yet shy kyn o a wee smirk an the baba gye sweer tae open her een tae the crazy warl ootside.
In hierdie program verduidelik Z, as televisiestem, hoe 'n selfmoordbomplanter se liggaam in stukke geskiet word en ander liggame binnedring, daar bly en maande later begin sweer. So verteenwoordig skrapnel die letterlike en figuurlike nawerking van terrorisme, oorlog, kolonialisme en enige ander trauma.
I can't hear proper, sir, I'm a bit mutton.' And I sweer 2 God, your poor man at the front of the room looks like he's completely out of it.
Nadat hy jare reeds op Aib gebly het, besef hy dat die inwoners "hulle skuld op my verplaas om my eendag soos 'n sweer uit hulle uit te sny" (p.
In ses afdelings verwoord Wierenga (buiteen titelblad se spelling verskil) die mens in verskeie gedaantes: "(w)aar die manne bottel--/ bekkend sport dawer", "(w)aar vroue wortelkoek / met Wenresepte en sweer Sunlight / seep skottelgoed die skitterendste".