swizz

(redirected from swizzes)
Related to swizzes: swizzles
Translations

swizz

[swɪz] N swizzle [ˈswɪzl] N (Brit) → camelo m

swizz

, swizzle
n (Brit inf: = swindle) → Bauernfängerei f (inf); (= disappointment)Gemeinheit f (inf)