taihoa

taihoa

(ˈtaɪhəʊə)
interj
NZ hold on! no hurry!
[Māori]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
'Waiho marire ki a mahi nga runanga, taihoa pea ka rite te Rangatiratanga o te motu nei ki to Haiti, whai taonga, whai mana, whai ture, tatemea e tohe ana matou ki te taha tika, tera pea te Atua e tiaki i ona tamariki kiri mangu, e noho ana ki Aotearoa.'