tangata maori

tangata māori

(ˈtɑːŋɡɑːtə ˈmaʊrɪ)
n, pl tangata māori
(Peoples) NZ someone of Māori origin
[Māori]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
What is tangata Maori? The Journal of the Polynesian Society, 1(3), 133-136.
However, the dedication then becomes more curious: first we find a mixed line of Latin ('D[ei] G[ratia]') and Te Reo Maori ('Takuta o nga tangata Maori)--to my knowledge the only example of the Maori language inscribed in any medieval manuscript--before a line in Greek, then Latin again ('d[edit] vel), more Te Reo Maori ('homai nomai), and ending with a dash of French ('cette livre), and the date of the gift.
War to the Knife, or, Tangata Maori was published in 1899.
(23) Rolf Boldrewood, War to the Knife, or, Tangata Maori (London: Macmillan, 1899), p.
Garvin, P (1999) "Te Wairua o nga Tangata Maori: A programme designed to reduce re-offending by Maori" unpublished report, Department of Corrections NZ, Wellington.
The word "maori" means normal, and tangata maori, "maori" people, meant normal human beings who shared a language and culture in common.
Tangata maori and Pakeha were sufficiently strange to each other, that consciousness of this difference would have been inevitable from the start.
Ko Wikitoria te Kuini o Ingarani tana mahara atawai ki nga Rangatira me nga Hapu o Nu Tirani i tana hiahia hoki kia tohungia ki a ratou o ratou rangatiratanga me to ratou wenua, a kia mau tonu hoki te Rongo ki a ratou me te Atanoho hoki kua wakaaro ia he mea tika kia tukua mai tetahi Rangatira -- hei kai wakarite ki nga Tangata maori o Nu Tirani -- kia wakaaetia e nga Rangatira maori te Kawanatanga o te Kuini ki nga wahikatoa o te wenua nei me nga motu -- nate mea hoki he tokomaha ke nga tangata o tona Iwi Kua noho ki tenei wenua, a e haere mai nei.
Hei wakaritenga mai hoki tenei mo te wakaaetaiiga kite Kawanatanga o te Kuini -- Ka tiakina e te Kuini o Ingarani nga tangata maori katoa o Nu Tirani ka tukua ki a ratou nga tikanga katoa rite tahi ki ana mea ki nga tangata o Ingarani.