teledu


Also found in: Wikipedia.

tel·e·du

 (tĕl′ĭ-do͞o′)
n.
An omnivorous nocturnal mammal (Mydaus javanensis) found in mountainous regions on several Indonesian islands, having a blackish coat and white forehead and characteristically emitting an offensive odor when disturbed.

[Malay.]

teledu

(ˈtɛlɪˌduː)
n
(Animals) a badger, Mydaus javanensis, of SE Asia and Indonesia, having dark brown hair with a white stripe along the back and producing a fetid secretion from the anal glands when attacked
[C19: from Malay]
References in periodicals archive ?
Ar ol dros 30 mlynedd o brofiad ym maes cynhyrchu rhaglenni teledu, cychwynnodd Sue Jeffries ei chwmni hyfforddi ei hunan yn arbenigo mewn prentisiaethau ar gyfer swyddi'n amrywio o ddylunio gwisgoedd i effeithiau arbennig.
Bydd cyfres Mwy o'r Babell Len, sy'n cychwyn nos Fawrth 22 Awst ar S4C, yn gyfle i weld uchafbwyntiau estynedig o un o bebyll mwya' poblogaidd yr Eisteddfod, gan gynnwys rhannau sydd heb eu darlledu ar y teledu hyd yn hyn.
Mae cwmni teledu a ffilmiau yn creu enw i'w hun mewn cynyrchiadau enfawr Hollywodd wedi iddo ennill cyllid i brynu offer newydd sy'n ei alluogi i gynyddu ei drosiant, cyflogi staff newydd ac agor lleoliad busnes newydd yn Stiwdio Pinewood Cymru.
Cafodd ei swydd gyntaf fel cyflwynydd teledu, ac ym 1978 ymunodd ag adran raglenni plant "hynod fywiog" HTV, cyn gadael dair blynedd wedyn ar ol genedigaeth ei mab, Dafydd.
Meddai: "Mae gweld fy hun ar y teledu ychydig yn cringe i fi weithiau achos 'mod i'n gweiddi - ond wir i chi mae gen i lais uchel, ac mae'r microffon yn pigo pob dim i fyny
Dyma'r tro cyntaf i fi wneud gwaith teledu felly mae hi wedi bod yn bleser cael bod yn rhan o gyfres hollol newydd ar S4C.
Coinciding with the National Year of Science, the tour is promoting Y Meicrosgop Hud (Magic Microscope) and Labordy 54321, which are being produced for S4C by Teledu Elidir and Cwmni Da respectively.
Diddorol fel y bu i'r theatr, y teledu a'r radio roi gyrfa dda, er ei bod yn yrfa ansicr, i blant y genhedlaeth ddaeth ar ol cyfnod y pregethwyr mawr.
Doedd hi ddim o blaid y teledu p'run bynnag, ac yn gwrthod cael un yn y ty - credai ei fod yn lladd sgwrs.
Yn ogystal 'r darllediadau teledu, bydd modd gwylio rhaglenni'r sioe yn fyw ar y wefan.
Am yr ail flwyddyn yn olynol, cytunodd y cwmni sydd wedi'i leoli ym Mhort Talbot i gynorthwyo myfyrwyr Coleg Gwyr Abertawe wrth iddynt baratoi i ddylunio ac adeiladu'r cymhorthion gweithgynhyrchu teledu clyfar diweddaraf ar gyfer eu prosiect Cynllun Addysg Peirianneg Cymru.