teledu


Also found in: Wikipedia.

tel·e·du

 (tĕl′ĭ-do͞o′)
n.
An omnivorous nocturnal mammal (Mydaus javanensis) found in mountainous regions on several Indonesian islands, having a blackish coat and white forehead and characteristically emitting an offensive odor when disturbed.

[Malay.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

teledu

(ˈtɛlɪˌduː)
n
(Animals) a badger, Mydaus javanensis, of SE Asia and Indonesia, having dark brown hair with a white stripe along the back and producing a fetid secretion from the anal glands when attacked
[C19: from Malay]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
MAE ffilm drawiadol sydd a'r bwriad o amddiffyn pobl ifanc rhag bod yn rhan o'r fasnach gyffuriau yn mynd i gael ei gwneud gan gyfarwyddwr teledu nodedig trwy ddefnyddio PS10,000 o arian a atafaelwyd gan droseddwyr yng ngogledd Cymru.
BETH sy'n digwydd wrth i chi roi cantorion, actorion, digrifwyr, cyflwynwyr teledu a chwaraewyr pel-droed gyda'i gilydd i ofalu am foch, defaid a ieir?
Mae cwmni teledu a ffilmiau yn creu enw i'w hun mewn cynyrchiadau enfawr Hollywodd wedi iddo ennill cyllid i brynu offer newydd sy'n ei alluogi i gynyddu ei drosiant, cyflogi staff newydd ac agor lleoliad busnes newydd yn Stiwdio Pinewood Cymru.
Cafodd ei swydd gyntaf fel cyflwynydd teledu, ac ym 1978 ymunodd ag adran raglenni plant "hynod fywiog" HTV, cyn gadael dair blynedd wedyn ar ol genedigaeth ei mab, Dafydd.
BYDD ymgais epig gan ddau nofiwr i fod y cyntaf i groesi dyfroedd peryglus Swnt Enlli heb siwtiau gwlyb, yn cael ei darlledu ar y teledu fis nesaf.
Ond o ran y gwarth diweddaraf i'w gyflwyno i ni ar ein sgriniau teledu, yn anffodus dw i wedi cael cyfle i weld pennod gyfan o'r gyfres Pitching In.
Coinciding with the National Year of Science, the tour is promoting Y Meicrosgop Hud (Magic Microscope) and Labordy 54321, which are being produced for S4C by Teledu Elidir and Cwmni Da respectively.
MAE cwmni teledu uchelgeisiol sy'n creu hanes trwy ddod yn John Lewis bychan wedi penodi un o ffigyrau mwyaf y byd darlledu yng Nghymru i'w helpu i lunio cynllun ar gyfer twf yn y dyfodol.
"Ein nod ni fel tim o'r dechrau oedd adlewyrchu gwleidyddiaeth lle mae hi fwyaf byw - nid yn unig yn siambrau ein seneddau - ond ar lawr gwlad, ac ry' ni gyd yn falch inni osgoi'r fformiwla flinedig o holi gwleidyddion mewn stiwdios teledu digyffro a'u dangos yn eu cynefin, mewn llefydd arwyddocaol.
Yn ogystal 'r darllediadau teledu, bydd modd gwylio rhaglenni'r sioe yn fyw ar y wefan.
MARGARET Williams - yr enillydd cyntaf yn 1969 gyda'r gan 'Y Cwilt Cymreig': "AR ol ennill y gystadleuaeth, rwy'n cofio derbyn cynigion am sawl sioe -yn bendant darganfyddais pa mor ddylanwadol gall teledu fod i berfformwyr.