tena koe


Also found in: Wikipedia.

tena koe

(təˈnɑː ˈkwɔɪ)
interj
NZ a Māori greeting to one person
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Tena koe e Waikato, na-hau ano te Whariki ma oku rekereke, otira
tena koe e Kingi Tuheitia me te Kingitanga, nahau hoki te Korowai ma oku
For many Maori tena koe is a greeting said by a host who wishes to acknowledge their visitor as a Maori.
Nga mihi hoki ki te Atua, i manaaki i te hokianga o tenei whenua tapu, nana nei nga mea katoa i hanga, tena koe, tena koe, tena koe, e te Atua.
E hiwawa ana te au marire o taku awa ki te mihi atu, ki te runga rawa tena koe, ki nga wairua e moe te moenga roa oti atu, Ki nga mana, tena tatou.