tena koutou


Also found in: Wikipedia.

tena koutou

(ˈtənɑː ˈkɒuːtɒuː)
interj
NZ a Māori greeting to two or more people
[Māori]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Tena koutou e nga rangatira ma i tenei wa pouri rawa.
On the 125th anniversary of suffrage in the country, self-confessed feminist Meghan, honoured her hosts with a traditional Maori greeting of "tenA koutou katoa" , meaning hello to you all.
Tena koutou katoa e huihui mai nei i runga i tenei tu kaupapa
Tena Koutou. My name is Leigh Hale and I am the new Editor of the New Zealand Journal of Physiotherapy.
Nga Maunga, nga Awa, e nga Mana, e nga Reo, e nga Iwi, e nga Hapu, e nga Tipuna Matua o tenei whenua tapu, me kii te Iwi nei a Rangitane o Palmerston North (Papaoia), tena koutou, tena koutou, tena koutou katoa.
Te hunga ora ki te hunga ora, tena koutou, tena koutou, haere atu ra.
E nga tangata whenua, tena koutou / To the home people greetings
"Me haeretahi tatou mo te hauora me te oranga o nga iwi katoa o Aotearoa--let us journey together for the health and well-being of the people of Aotearoa." (4) No reira tena koutou, tena koutou, tena tatou katoa.
E nga mana, e nga reo, e nga karangarangatanga maha o te motu, Tena koutou, tena koutou, tena koutou katoa.
Tena koutou, malo lelei, nisa bula, talofa lava, kia orana and
Tena koutou katoa, e mihi aroha tenei, kia koutou nga kai mahi, Neehi hoki o nga mahi Hauora, o te motu nei.