toxin-antitox

Translations

toxin-antitoxin

n. toxina antitoxina, mezcla casi neutra de toxina diftérica y antitoxina que se usa en inmunizaciones contra la difteria.
English-Spanish Medical Dictionary © Farlex 2012