tronk

tronk

(trɒŋk)
n
(Law) informal South African a jail
[Afrikaans]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Fakude "Jy sal nie rys in die tronk eet nie; jy is nie 'n blanke of 'n celebrity." [You will not eat rice in jail; you are not white or a celebrity.]" (105) A court order required Fakude to be "kept in the hospital section and...cared for properly.
Die naam Eugene de Kock lei tot sterk emosies in gesprekke met Suid-Afrikaners: Vir vele was hy die vergestalting van die boosheid van apartheid en iemand wat nooit weer vryheid buite die tronk mag smaak nie.
Las Vegas, NV, January 06, 2014 --(PR.com)-- Cincinnati-based furniture company Tronk Design will unveil a new collection of handmade products at the winter '14 Las Vegas Market.
Hy skryf: "Albei hierdie 'rebelle' haal hulself 'n gevangenskap op die hals--die een in 'n tronk, die ander in 'n gestig."
Hierdie karakters beset ook 'n derde ruimte tussen, aan die een kant, gemaklike lewens en huise, en aan die ander kant die dood of die moontlikheid om, na 'n konfrontasie met die gereg, in die tronk te beland.
My lewe het in die tronk begin verander toe ek berading ondergaan
Hoewel hy toegelaat is om in die tronk te skryf, is ailes wat hy geskryf het aan die einde van elke dag uit sy sel verwyder.
In haar oorsig van die Afrikaanse poesie sedert 1960 noem Helize van Vuuren ("Die Afrikaanse poesie sedert I960" 279) dat politieke teenstanders van die apartheidsbeleid veral oor hul ervarings in die tronk geskryf het.
New York, NY, January 10, 2013 --(PR.com)-- Tronk; an innovative, mid-century modern furniture design manufacturer that prides itself on its unique styles, its superior quality of products, materials and craftsmanship; will launch its first-ever home furnishings collection January 11-15 at AmericasMart Gift & Home Furnishings Market in Downtown Atlanta.
Enumerasie staan eweneens in diens van die ironie, meer bepaald ironie wat geskep word deur die teenstelling tussen materiele volheid en eksistensiele leegheid, asook van die feit dat die karakters verbruiksartikels is binne 'n metaforiese tronk waarin daar gebrek aan medemenslikheid is.
86) ervaar ook die Suid-Afrikaanse gevangene hoe die tyd deur die reen op die tronkdak geparodieer word: "en nou het ek die reen soos horlosies op die tronk / se dak hoor spring".
Aangesien Sarah werkloos is, is sy afhaanklik van haar man se inkomste om haarself en hul vier kinders te onderhou--as hy tronk toe gestuur word, hoe gaan hulle oorleef?