tryma

tryma

(ˈtraɪmə)
n, pl -mata (-mətə)
(Botany) botany a drupe produced by the walnut and similar plants, in which the endocarp is a hard shell and the epicarp is dehiscent
[C19: from New Latin, from Greek truma a hole (referring to the hollow drupe), from truein to wear away]
References in periodicals archive ?
"Yn gyffredinol, mae'r pryd tryma' yn cael ei fwyta amser cinio, gyda phryd ysgafn gyda'r nos, fel cawl, omlet neu ddarn bach o gig.