typy

typy

(ˈtaɪpɪ)
adj, typier or typiest
(Zoology) (of an animal) typifying its breed
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

typ•y

or typ•ey

(ˈtaɪ pi)

adj. typ•i•er, typ•i•est.
(of a domestic animal) embodying the ideal characteristics of its variety or breed.
[1930–35]
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Odmitane slovotvorne typy v brusech jazyka ceskeho.
Typy zachowan i przezyc w pracy w grupie pielegniarek.
Tatham--jeden z prednich odborniku na oblast StratComu chape koncept (za soucasneho zdurazneni uziti terminu v jednotnem cisle) jako: "Systematicky sled nepretrzitych a souvislych aktivit vedenych napric strategickou, operacni a taktickou urovni, jenz umoznuje pochopeni cilovych skupin, identifikuje efektivni kanaly [komunikace] a rozviji a prosazuje ideje a napady skrze tyto kanaly za ucelem prosadit a zachovat urcite typy chovani." (8)
V hierarchicke soustave typu lidskych potreb jsme identifikovali tri zakladni typy chovani cloveka:
Skala korzysci uzyskiwanych przez rolnictwo w wyniku wejscia Polski do UE (analiza uwzgledniajeca zroznicowanie regionalne, glowne kierunki produkcji rolnej i glowne typy gospodarstw rolnych w pierwszym okresie akcesji--lata 2004-2006).
Maestro bromoxynil brands; Nuprid imidacloprid insectide; Champ/Champion copper fungicides; Agri-Mycin, Mycoshield and BlightBan bactericides; RiteWay, Typy, TypRus and RiteSize PGRs
A amoreira-preta 'Typy' e a cultivar mais plantada no Brasil, devido as caracteristicas peculiares de seus frutos, pelo bom equilibrio que apresenta entre o acucar e a acidez, pela sua rusticidade, habito de crescimento ereto, alto vigor e desempenho produtivo (GONCALVEZ et al., 2011).
According to the company, enhancements to Spend Management System (SMS) include: new external approver functionality; new set external approver header page; a new dashboard; a typy search box; new workflow rules and stages page; as well as a budget estimator.