References in periodicals archive ?
Upphandlingen omfattar Inkontinensartiklar innefattande skyddsbyxor vid bad, urinavledare och urinuppsamlare, absorberande hjlpmedel vid inkontinens och fstanordningar till dessa, hjlpmedel fr att frhindra urin- och/eller avfringslckage, bddutrustning, samt engngs vattenlavemang (system).