urin-


Also found in: Medical.
Related to urin-: Urine therapy, Blood in urine

urin-

pref.
Variant of urino-.
References in periodicals archive ?
Upphandlingen omfattar Inkontinensartiklar innefattande skyddsbyxor vid bad, urinavledare och urinuppsamlare, absorberande hjlpmedel vid inkontinens och fstanordningar till dessa, hjlpmedel fr att frhindra urin- och/eller avfringslckage, bddutrustning, samt engngs vattenlavemang (system).