verkrampte

(redirected from verkramptheid)

verkrampte

(fəˈkrɑmtə)
(in South Africa) n
(Government, Politics & Diplomacy)
a. (during apartheid) an Afrikaner Nationalist who opposed any changes toward liberal trends in government policy, esp relating to racial questions
b. (as modifier): verkrampte politics.
Compare verligte
[C20: from Afrikaans (adj), literally: restricted]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Haar ma visualiseer alreeds die "string blonde kleinkinners", maar dan slaan die Hollander se verkramptheid deur en kla hy oor Lola se bloedrooi naels.