verlig

verlig

(fəˈlɪx)
adj
South African enlightened; liberal
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
So byvoorbeeld kan n voorwerp met n dowwe voorkoms glansend voorkom, indien dit helder verlig sou wees.
Eers as ek afle als wat menslik aan my is, kan ek verlig & veerlig weet ons is suiwer siel ...
150)--en lei tot die behoefte om iets gevaarlikers te doen om die spanning in hom te verlig. Na 'n tweestryd met homself waaruit verdere redes vir sy selfskending blyk (om verlossing te voel, die pyn te laat uitkom, goed te voel), gee hy toe aan die behoefte om homself weer te sny.
Sy het die kinders ook oefeninge laat doen om die spanning te verlig."
Dit lyk asof die digters wat in hierdie artikel ter sprake kom nie noodwendig van God verwag om die nood in die gemeenskap te verlig nie, maar Christene eerder aan hulle verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap wil herinner.
7.) In Laataandbiegstories en sulke dinge is dit veral die diepkyk in die menslike aard wat die oenskynlik eenvoudige verhale die kenmerkende karakter en diepgang gee: asof gewone mense in die flikkerlig van 'n kampvuur momenteel verlig word en die leser lets van menswees ontdek, maar nooit ten voile ken of verstaan nie.
Op die Amsterdamkaai Sing matrose 'n lied Oor 'n ver vaargebied Waar nog droomwinde waai Op die Amsterdamkaai Slaap matrose so slap Soos bravades van lap Van hul drifte ontlaai Op die Amsterdamkaai As die dagbreek al kom Kom matrose nog om In 'n dronkmansbohaai Op die Amsterdamkaai Sien matrose die lig Huile adem verlig Weer die seewind se taai.
Die maanstrale verlig die dansende fosfor in die uitspoelende seewater.
Die antwoord is natuurlik lank gelede en Ben merk verlig op: "Ek wou net seker maak [...] want volgens my berekening is dit so lank gelede dat dit seker nie vreemd is dat ons in ons drome daarvoor begin kompenseer nie" (84).
Die doel is om die verskuilde oorsake van die neurose bloot te le, om die karakter van sy/ haar konflikte te verlig en daardeur die onaangename simptome te verwyder.
Volgens Raybin (1990:31-32) kan kuns mense help om aan te pas, spanning te verlig en verandering teweeg te bring--juis omdat dit liminaal en buite gestruktureerde tyd en ruimte tot stand kom en bestaan.