verligte

(redirected from verligtes)

verligte

(fəˈləxtə)
(in South Africa) n
(Government, Politics & Diplomacy)
a. (during apartheid) a person of any of the White political parties who supported liberal trends in government policy
b. (as modifier): verligte politics.
Compare verkrampte
[C20: from Afrikaans (adj), literally: enlightened]
References in periodicals archive ?
Holt en Korff is die stemme wat deur die tronke van gestolde denke in die geslote Afrikaanstalige gemeenskap breek, ingesluit die destydse sogenaamde verligtes en liberales.