vestigium

(redirected from vestigia)
Also found in: Medical.
Related to vestigia: vestigial

ves·tig·i·um

 (vĕ-stĭj′ē-əm)
n. pl. ves·tig·i·a (-ē-ə) Biology
A vestige.

[Latin vestīgium, footprint.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

vestigium

(vɛˈstɪdʒɪəm)
n
(Biology) a trace or vestige
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in classic literature ?
It comes -- we may say -- he was your true companion; nor less paribus curis vestigia figit, for I dare say you would both take an orra thought upon the gallows.
"This way, my young friend," said he; "vestigia nulla retrorsum.
(32) <<Quod fecimus vestigia utique prementes Decessorum Nostrorum, volentium causas nullitatis matrimonii via iudiciali pertractari, haud vero administrativa, non eo quod rei natura id imponat, sed potius postulado urgeat veritatis sacri vinculi quam maxime tuendae: quod sane praestant ordinis iudiciarii cautiones>>, francisco, Motu Proprio Mitis Iudex Dominus lesus, AAS CVII (2015) 959.
El Hijo es la condicion de la existencia de las criaturas (33), que, por medio de la participacion en su misterio, pueden expresar a Dios mismo, cada una de acuerdo con su estado ontologico (umbra, vestigia, imago).
Vestigia uiri alieni, Collatine, in lecto sunt tuo.
410.1-2) "[...] e di poter mostrar piu mi compiacqui in questo corpo a le fatiche avvezzo le cicatrici degli assalti audaci che le vestigia de' lascivi baci".
Vitruvius then remarks that "architects followed nature's footsteps" (architecti naturae vestigia persecuti, 5.3.8).
B2r: 'Et quidem proximam existimo esse spirituum animalium continuam fere vibrationem per eas meditullii cerebri fibras, in quibus vestigia idearum Patriae impressa adhuc haerent.
(18.) En sus primeros escritos, Ockham trata de las representaciones entendidas como huellas (vestigia) o imagenes (imagines).