wair


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

wair

(wɛə)
n
(Building) obsolete a piece of lumber two yards long and one foot wide
adj
obsolete Scot fierce or stormy
vb (tr)
obsolete Scot to spend
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Dau big hir oedd i fforch wair a choes hir hefyd fel arfer er mwyn codi'r gwair i ben y llwyth yn y cae ac i ben y gwair yn y ty gwair.
Caption: Ozetta Boseman, left, of Fort Washington, Md., reads the Scripture lesson at Alfred Baptist Church in Alexandria, Va., with her nephew, Richard Wair of Falls Church, Va., on July 26.
The amount of interest that may be capitalized is a function of 1) the "average accumulated expenditures" (AAE) made on the asset, 2) the interest rate incurred on any debt incurred specifically for the qualifying asset ("specific debt" hereafter), and 3) a weighted average interest rate (WAIR) on other debt obligation ("general debt" hereafter) of the enterprise.
"Jake Johnson is like a great white buffalo."--Ishod Wair
"Wedi'i ladd, yna ei gladdu, yn wair i'r cyn i'r haul ei sychu.
(NYSE: WAIR) has named Chris King vice president, finance and global controller and the chief accounting officer, the company said.
Ac mae gan Tommo lond sied wair o egni a brwdfrydedd.
'Sgota gyda Julian Lewis Jones (S4C, 9.30pm) Yn yr ail raglen yn y gyfres bydd Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn yn pysgota ger rhai o ynysoedd Mfr Hafren - Ynys Echni, Ynys Steepholm ac Ynys Wair. Yn ymuno hefo nhw ar y daith bysgota fydd y cogydd Padrig Jones.
Hellboy (Ron Perlman) is as loveable as ever and director Guillermo del Toro brings his usual stylish Wair to the visuals.
Os oedd y gwair wedi ei droi neu ei rencio, yna neidio drosto fuasai'r hwyl, ond y diwrnod gorau oll oedd pan fyddai'r gwair wedi ei gasglu at ei gilydd yn fydylau yn barod i'w casglu i'r das wair. Rhedeg ar wib a neidio i ganol y mwdwl nes ei chwalu i bobman - ond gofalu trio ei roi yn ol at ei gilydd rhag ofn i mi gael gormod o row!