wapper

wapper

(ˈwɒpə)
n
obsolete a weapon
adj
projecting or fluttering
vb (tr)
to strike with a weapon
vb (intr)
1. obsolete to blink or flutter the eyes
2. to be exhausted
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
For those of you with an appetite for high culture as well as chocolate and cheese, the house of17th Century artist Peter Paul Rubens in Wapper Square is a must.
Wanneer dit duidelik word dat daar 'n aanval op die Kasteel is en dat daar "vannag 'n ander vlag oor die kasteer' gaan wapper (p.
He acquired the dwelling on Wapper Street in 1610 at the age of 33 and expanded it into a spectacular palazzo.
Rubenshuis, on a street known as Wapper, is also located close to one of the city's famous poultry markets which, as well as live turkeys, ducks and any other bird you could think of eating, also sells everything from sweets, to silk scarves and pets, providing a fascinating look at the daily lives of the local traders.
In oktober 1968 publiceerde hij in het maandblad Avenue een reeks gedichten onder de titel Suite Flamande, waar hij een serie stereotypen van de Vlaamse cultuur grijnslachend in uitbeeldde, bij voorbeeld in het gedicht "Lange Wapper", waar hij tal van opgehemelde emblemen en iconen het mythische masker afrukt en belachelijk maakt: Wij hebben ons donker bier naar Rodenbach genoemd, de reine jongeling die riep: Nicht raisonieren!
In January, 1611, Rubens purchased a house on the Wapper in Antwerp.
9) word die plekaanduidende woord binne deur ongewone woordorde beklemtoon: "Binne lyk die huis byna bekend, die meubels, die gordyne, die skilderye." En in die sesde paragraaf van die einde af word die antoniem buite op dieselfde wyse gereleveer wanneer die visioen wat die sentrale karakter deur die bewasemde ruit van die sauna sien, beskryf word: "Buite op die rivier ry 'n boot rond, 'n motorboot, en uit die water uit staan 'n meisie op, 'n jong meisie, en haar rok wapper in die wind, in die son, dit wapper." (p.
daar is konteks nog taks die natuurlike koesterveld van versoening tussen kont en ek in die teks, en afstandelik ook aan die waarheid verwant Byna op soortgelyke wyse word Breytenbach se bundel die windvanger (2007) gekomponeer met die betekenis in-geskryf en weg-geskryf in die leegtes waar die vlag in die wind wapper as betekenissein.
In 1610, two years after his return from Italy, Rubens and his first wife, Isabella Brant (1591-1626), bought a house and grounds on the Wapper, just off the Meir, one of Antwerp's most exclusive streets.