wych-hazel


Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.

wych-hazel

n
1. (Plants) a variant spelling of witch hazel
2. (Pharmacology) a variant spelling of witch hazel
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Llwyn yn hytrach na choeden ydi'r gollen ystwyth (Hamamelis; Wych-hazel) ar waethaf ei henw ac yn un sy'n cael ei gwerthfawrogi am ei blodau melyn, oren neu goch sy'n ymddangos ar y goeden o ganol i ddiwedd y gaeaf.
Throw that into the mix with the severed hand and the wych-hazel tree it was soon suggested that the mystery woman had been victim of black magic execution.
Four young men from Stourbridge, including Mr Tommy Willets, were on an illicit rabbit and bird-nesting expedition when one of them clambered into a wych-hazel tree.