zhomo

zhomo

(ˈzəʊməʊ)
n, pl zhomos or zhomo
(Animals) a female zo
References in periodicals archive ?
Jeff Grant Zestily, Zsa Zsa Zangoo Zoomed Zanzibar's zany zoo: Zebra zigzagging, Zhomos zig-shagging, Zorils zipzapping zebu.