zij


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

zij

 (zēj)
n.
An astronomical text tabulating information on the apparent positions and motions of the sun, moon, planets, and stars, especially such a text written in Arabic or Persian in the eighth or ninth century.

[Arabic and Persian zīj (Persian, from Arabic), from Persian zīg, mason's rule, threads that serve as a guide in embroidering, zij, from Middle Persian ǰīg, *zīg, thread, from Old Iranian *ǰyaka-, thread, diminutive of *ǰyā-, bowstring, tendon; akin to Avestan ǰyā-; see gwhī- in Indo-European roots.]
References in periodicals archive ?
De Politie beoogt met deze marktconsultatie vanuit de markt antwoorden te verkrijgen op een aantal vragen, zodat zij op basis hiervan, de toekomstige aanbesteding beter aansluitend in de markt kan positioneren.
In the second poem, two lines accompanying a zij (an astronomical book containing tables of solar, lunar, and planetary positions, as well as other lists like trigonometric tables, to allow for the calculation of past and future configurations), (78) Ibrahim accentuates the temporal aspect of astronomy:
Hoewel er geen methode om te herkennen, is het constant gedacht dat mensen het middel dat zij niet zullen vinden pijn en ze zullen intelligent om te werken zoals verlengd als ze zouden willen.
Of hij haar in haar dromen uit de vlammen redt en of zij starend naar zijn foto wat parfum tussen haar borsten spuit, het eten aan laat branden met make-up haar oneffenheden wegpoetst terwijl ze 'They can't take that away from me' neuriet.
In the formula, Zij is the i standardized value of the j index included in the assessment; xij is the i th actual value; max is the biggest value of this index; and min is the minimum value of this index.
Marie kijkt ergens naar, maar ik weet niet wat zij naar kijkt.
Het valt niet te verkiezen dat zij in omstandigheden van veertig graden en meer de hort op moeten.
Als mensen een verschillende mening over iets lijken te hebben, wijs is hen graag op de punten waar zij het eigenlijk over eens zijn (dropped from scale)
Zij was zo zwart als men onder de vrij gemengde negers van het eiland bijna niet aantrof.
The Zij, ceremoniously presented by Sawai Jai Singh to his emperor, was thus used by the general population as well as by rulers and administrators throughout the Mughal empire to plan forthcoming religious, agricultural, social and cultural activities as well as larger political events.
And this [correspondence between calculation and observation] is such a proof on the correctness of the principles applied in this zij.
He was very impressed with the Zij formulated by Muhammad bin Musa al-Khawarizmi.